เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๓ ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม พร้อมภริยา และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๓ ณ รร. Bernini Bristol กรุงโรม

Release Date : 03-02-2020 00:00:00
เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๓ ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม พร้อมภริยา และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๓ ณ รร. Bernini Bristol กรุงโรม

เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๙๐๐-๒๑๐๐ ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม พร้อมภริยา และข้าราชการในสำนักงานฯ พร้อมทั้งครอบครัว ร่วมจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๓ ณ รร.Bernini Bristol กรุงโรม โดยมีนายเชิดชู รักตะบุตร ออท.ณ กรุงโรม เป็นประธานฯ ผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผชท.ทหารต่างประเทศ ข้าราชการ กห.อิตาลี รวมทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน นักศึกษาและประชาชนชาวไทยในอิตาลี รวมประมาณ ๑๖๐ คน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๓ ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม พร้อมภริยา และข้าราชการในสำนักงาน ร่วมจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๓ ณ รร. Bernini Bristol กรุงโรม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง