เมื่อ ๔ พ.ค.๖๓ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ สอท.ณ กรุงโรม

Release Date : 05-05-2020 00:00:00
เมื่อ ๔ พ.ค.๖๓ น.อ.วสันต์ ไตรจิต  ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ สอท.ณ กรุงโรม

เมื่อ ๔ พ.ค.๖๓ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สอท.ณ กรุงโรม โดยมีนายเชิดชู รักตะบุตร ออท.ณ กรุงโรม เป็นประธานในพิธี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ ๔ พ.ค.๖๓ น.อ.วสันต์ ไตรจิต  ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ สอท.ณ กรุงโรม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง