เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๓ ผชท.ทร.ไทย/โรม พร้อมด้วยข้าราชการ สน.ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค.๖๓

Release Date : 13-08-2020 00:00:00
เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๓ ผชท.ทร.ไทย/โรม พร้อมด้วยข้าราชการ สน.ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค.๖๓

เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๓ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม พร้อมด้วยข้าราชการ สน.ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค.๖๓ ณ สอท.ณ กรุงโรม โดยมีนายเชิดชู รักตะบุตร ออท.ณ กรุงโรม เป็นประธานฯ

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๓ ผชท.ทร.ไทย/โรม พร้อมด้วยข้าราชการ สน.ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค.๖๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง