เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมทั้งพสกนิกรชาวไทยในอิตาลี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนตร์

Release Date : 05-12-2016 08:30:00
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมทั้งพสกนิกรชาวไทยในอิตาลี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนตร์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ พร้อมทั้งพสกนิกรชาวไทยในอิตาลี ร่วมยืนสงบไว้อาลัย และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมทั้งพสกนิกรชาวไทยในอิตาลี ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนตร์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง