เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร.และรรก.ผชท. ไทย/โรม ให้การต้อนรับ คณะ พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ รอง เสธ.ทร.เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุม The Maritime Reconnaissance & Surveillance Conference 2017 ณ กรุงโรม

Release Date : 28-09-2017 00:00:00
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ น.อ.อนิรุธ สวัสดี  ผชท.ทร.และรรก.ผชท. ไทย/โรม ให้การต้อนรับ คณะ พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ รอง เสธ.ทร.เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุม The Maritime Reconnaissance & Surveillance Conference 2017 ณ กรุงโรม

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ น.อ.อนิรุธ สวัสดี  ผชท.ทร.และรรก.ผชท. ไทย/โรม ให้การต้อนรับ คณะ พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ รอง เสธ.ทร.เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุม The Maritime Reconnaissance & Surveillance Conference 2017 ณ กรุงโรม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง