น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร.ไทย/โรม และรรก.ผชท. ไทย/โรม ได้เข้าร่วมงานเลี้ยง the 50th Anniversary of ASEAN and the 40th Anniversary of ASEAN-EU Dialogue Relations ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

Release Date : 24-10-2017 09:46:34
น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร.ไทย/โรม และรรก.ผชท. ไทย/โรม  ได้เข้าร่วมงานเลี้ยง the 50th Anniversary of ASEAN and the 40th Anniversary of ASEAN-EU Dialogue Relations ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร.ไทย/โรม และรรก.ผชท. ไทย/โรม  ได้เข้าร่วมงานเลี้ยง the 50th Anniversary of ASEAN and the 40th Anniversary of ASEAN-EU Dialogue Relations ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง