สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๖ ต.ค ๒๕๖๐

Release Date : 27-10-2017 00:00:00
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๖ ต.ค ๒๕๖๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๖ ต.ค ๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง