น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร.ไทย/โรม และรรก.ผชท. ไทย/โรม ได้เข้าร่วมพิธีมอบของที่ระลึกให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

Release Date : 27-10-2017 00:00:00
น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร.ไทย/โรม และรรก.ผชท. ไทย/โรม  ได้เข้าร่วมพิธีมอบของที่ระลึกให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ  ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

    โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ เป็นพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยเปิดให้ทุกคน ทุกหน่วย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อแสดงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อีกทั้งเป็นโอกาสให้ชาวไทยในต่างประเทศได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร