น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร.ไทย/โรม และรรก.ผชท. ไทย/โรม ได้เข้าร่วมพิธีมอบของที่ระลึกให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

Release Date : 27-10-2017 00:00:00
น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร.ไทย/โรม และรรก.ผชท. ไทย/โรม  ได้เข้าร่วมพิธีมอบของที่ระลึกให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ  ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร.ไทย/โรม และรรก.ผชท. ไทย/โรม  ได้เข้าร่วมพิธีมอบของที่ระลึกให้จิตอาสาเฉพาะกิจฯ  ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง