เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๒ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม และภริยา กำลังพล สน.พร้อมทั้งครอบครัว ร่วมประชุมทีมประเทศไทย และร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและสิ้นปี ๒๕๖๒ ณ สอท.ณ กรุงโรม

Release Date : 23-12-2019 00:00:00
เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๒ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม  และภริยา กำลังพล สน.พร้อมทั้งครอบครัว ร่วมประชุมทีมประเทศไทย และร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและสิ้นปี ๒๕๖๒ ณ สอท.ณ กรุงโรม

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๒ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม และภริยา กำลังพล สน.ฯ พร้อมทั้งครอบครัว เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานปี ๖๒ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี ๖๓ และร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและสิ้นปี ๒๕๖๒ ณ สอท.ณ กรุงโรม

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๒ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม  และภริยา กำลังพล สน.พร้อมทั้งครอบครัว ร่วมประชุมทีมประเทศไทย และร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและสิ้นปี ๒๕๖๒ ณ สอท.ณ กรุงโรม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง