น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร. ไทย/โรม เป็นผู้แทนของ ทร. เข้าร่วมประชุม The 12th Virtual Regional Maritime Traffic Center (V - RMTC) and Trans – Regional Maritime Network ณ กรุงโรม ระหว่างวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๙ ถึง ๑๖ ธ.ค.๕๙

Release Date : 16-12-2016 21:31:00
น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร. ไทย/โรม เป็นผู้แทนของ ทร. เข้าร่วมประชุม The 12th Virtual Regional Maritime Traffic Center (V - RMTC) and Trans – Regional Maritime Network ณ กรุงโรม ระหว่างวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๙ ถึง ๑๖ ธ.ค.๕๙

V - RMTCคือ เครือข่ายข้อมูลทาง webpage(เวบเพ็จ) ข้อมูลการแสดงภาพการสัญจรทางทะเล การเฝ้าตรวจและรายงานการสัญจรทางทะเล โดยการเชื่อมต่อกับศูนย์การดำเนินงานต่างๆ จาก ๓๖ ประเทศ และมีแนวโน้มการขยายตัวไปยัง ทร.ประเทศต่างๆ จุดประสงค์ของการประชุม เพื่อส่งเสริมและประสานงานความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ในการเฝ้าตรวจ ข้อมูลการแสดงภาพการสัญจรทางทะเล

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร. ไทย/โรม เป็นผู้แทนของ ทร. เข้าร่วมประชุม The 12th Virtual Regional Maritime Traffic Center (V - RMTC) and Trans – Regional Maritime Network ณ กรุงโรม ระหว่างวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๙ ถึง ๑๖ ธ.ค.๕๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง