เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๓ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม พร้อมภริยา และข้าราชการประจำ สน.ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สอท.ณ กรุงโรม

Release Date : 04-06-2020 00:00:00
เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๓ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม พร้อมภริยา และข้าราชการประจำ สน.ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สอท.ณ กรุงโรม

เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๓ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม พร้อมภริยา และข้าราชการประจำ สน.ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สอท.ณ กรุงโรม โดยมีนายเชิดชู รักตะบุตร ออท.ณ กรุงโรม เป็นประธานฯ

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ ๓ มิ.ย.๖๓ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม รรก.ผชท.ทหาร ไทย/โรม พร้อมภริยา และข้าราชการประจำ สน.ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สอท.ณ กรุงโรม
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง