ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร. ไทย/โรม เป็นผู้แทนของ ทร. เข้าร่วมประชุม The 12th Virtual Regional Maritime Traffic Center (V - RMTC) and Trans – Regional Maritime Network ณ กรุงโรม ระหว่างวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๙ ถึง ๑๖ ธ.ค.๕๙

น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร. ไทย/โรม เป็นผู้แทนของ ทร. เข้าร่วมประชุม The 12th Virtual Regional Maritime Traffic Center (V - RMTC) and Trans – Regional Maritime Network ณ กรุงโรม ระหว่างวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๙ ถึง ๑๖ ธ.ค.๕๙

น.อ.อนิรุธ สวัสดี ผชท.ทร. ไทย/โรม เป็นผู้แทนของ ทร. เข้าร่วมประชุม The 12th Virtual Regional Maritime Traffic Center (V - RMTC) and Trans – Regional Maritime Network และ การประชุม 2ndMediterranean Cooperative Strategy Meeting ณ กรุงโรม ระหว่างวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๙ ถึง ๑๖ ธ.ค.๕๙

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙IUU stop fishing
  • หน่วยงานภาษาอังกฤษ
  • กองทัพไทย
  • สถานทูตไทย อิตาลี
  • อากาศในประเทศอิตาลี
  • กรมข่าวทหารเรือ
  • กองทัพเรือ