ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๑ ออท.ณ กรุงโรม กรุณามอบหมายให้ สน.ผชท.ทร.ไทย/โรม เป็นผู้แทนร่วมงานมอบประกาศนียบัตรปิดหลักสูตร Guadia di Finanza

เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๑ ออท.ณ กรุงโรม กรุณามอบหมายให้ สน.ผชท.ทร.ไทย/โรม เป็นผู้แทนร่วมงานมอบประกาศนียบัตรปิดหลักสูตร Guadia di Finanza

เมื่อ ๒๓ พ.ย.๖๑ ออท.ณ กรุงโรม กรุณามอบหมายให้ สน.ผชท.ทร.ไทย/โรม เป็นผู้แทนร่วมงานมอบประกาศนียบัตรปิดหลักสูตร Guadia di Finanza ณ Lido di Ostia โดย สน.ฯ ได้มอบหมายให้ น.ท.กิตติ หาญภักดี รอง ผชท.ทร.ไทย/โรม เป็นผู้แทนฯ โดยหลักสูตรดังกล่าวมีผู้สำเร็จการอบรมเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร คือ พ.ต.ท.ภาสกร นพโชติ

๓ ธันวาคม ๒๕๖๑IUU stop fishing
  • สถานทูตไทย อิตาลี
  • กองทัพไทย
  • อากาศในประเทศอิตาลี
  • หน่วยงานภาษาอังกฤษ
  • กองทัพเรือ
  • กรมข่าวทหารเรือ