ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๒ น.ท.กิตติ หาญภักดี รอง ผชท.ทร.ไทย/โรม ร่วมคณะ นายเชิดชู รักตะบุตร ออท.ณ กรุงโรม ร่วมงานฉลองครบรอบความสัมพันธ์ ๔๐ ปี ระหว่างคาราบิเนียรีและ กต.อิตาลี ณ ค่าย SALVO D’ ACQUISTO กรุงโรม

เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๒ น.ท.กิตติ หาญภักดี รอง ผชท.ทร.ไทย/โรม ร่วมคณะ นายเชิดชู รักตะบุตร ออท.ณ กรุงโรม ร่วมงานฉลองครบรอบความสัมพันธ์ ๔๐ ปี ระหว่างคาราบิเนียรีและ กต.อิตาลี ณ ค่าย SALVO D’ ACQUISTO กรุงโรม

เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๒ น.ท.กิตติ หาญภักดี รอง ผชท.ทร.ไทย/โรม ร่วมคณะ นายเชิดชู รักตะบุตร ออท.ณ กรุงโรม ร่วมงานฉลองครบรอบความสัมพันธ์ ๔๐ ปี ระหว่างคาราบิเนียรีและ กต.อิตาลี ณ ค่าย SALVO D’ ACQUISTO กรุงโรม

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒IUU stop fishing
  • กองทัพเรือ
  • กองทัพเรืออิตาลี
  • อากาศในประเทศอิตาลี
  • กรมข่าวทหารเรือ
  • กองทัพบกอิตาลี
  • กองทัพอากาศอิตาลี
  • หน่วยงานภาษาอังกฤษ
  • สถานทูตไทย อิตาลี
  • กองทัพไทย
  • กระทรวงกลาโหมอิตาลี