ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๒ ผชท.ทร.ไทย/โรม และภริยา เลี้ยงรับรอง ผชท.ทหาร อิตาลี/กัวลาลัมเปอร์/กรุงเทพฯ และภริยา ณ สน.ผชท.ทร.ไทย/โรม

เมื่อ ๒๙ เม.ย.๖๒ ผชท.ทร.ไทย/โรม และภริยา เลี้ยงรับรอง ผชท.ทหาร อิตาลี/กัวลาลัมเปอร์/กรุงเทพฯ และภริยา ณ สน.ผชท.ทร.ไทย/โรม

ใน 29 เม.ย.62 น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม ได้เชิญ Captain(Navy) Cesare Petruzziello ซึ่งจะเดินทางไปรับหน้าที่ ผชท.ทหารอิตาลี/กัวลาลัมเปอร์/กรุงเทพฯ/ฮานอย ถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เดินทางไปรับหน้าที่ 18 ส.ค.62)พร้อมคู่สมรส ร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ สน.ผชท.ทร.ไทย/โรม และพูดคุยแลกเปลี่ยนฯ ในประเด็นต่างๆ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒IUU stop fishing
  • กองทัพไทย
  • สถานทูตไทย อิตาลี
  • กรมข่าวทหารเรือ
  • กองทัพเรือ
  • หน่วยงานภาษาอังกฤษ
  • อากาศในประเทศอิตาลี