ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๒ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม และภริยา กำลังพล สน.พร้อมทั้งครอบครัว ร่วมประชุมทีมประเทศไทย และร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและสิ้นปี ๒๕๖๒ ณ สอท.ณ กรุงโรม

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๒ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม และภริยา กำลังพล สน.พร้อมทั้งครอบครัว ร่วมประชุมทีมประเทศไทย และร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและสิ้นปี ๒๕๖๒ ณ สอท.ณ กรุงโรม

เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๒ น.อ.วสันต์ ไตรจิต ผชท.ทร.ไทย/โรม และภริยา กำลังพล สน.พร้อมทั้งครอบครัว เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานปี ๖๒ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี ๖๓ และร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและสิ้นปี ๒๕๖๒ ณ สอท.ณ กรุงโรม

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ • อากาศในประเทศอิตาลี
 • กระทรวงกลาโหมอิตาลี
 • หน่วยงานภาษาอังกฤษ
 • กองทัพเรือ
 • กองทัพบกอิตาลี
 • กองทัพไทย
 • กองทัพเรืออิตาลี
 • กรมข่าวทหารเรือ
 • กองทัพอากาศอิตาลี
 • สถานทูตไทย อิตาลี